Contact

info@travelatico.com

Let us know what kind of trip you want!

This site is protected with reCAPTCHA and applies Google Privacy Policy and Terms of service .
Loading...

Branch manager: Darija Čelić Trajčeski
The head organizes and leads the work, and represents the Agency for Business Relations.

Working hours: Mon – Fri 09:00 – 17:00 h

HEADQUARTER

Travel Atico d.o.o., for the provision of services in tourism, travel agency
Negrijeva 39, 52100 Pula, Croatia
MBS: 130082469
OIB: 18261462822
Trgovački sud u Pazinu
Temeljni kapital: 20 000 kn
Broj sudskog registra: Tt18/2352-2

Sudski registar: Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt – 18/2352-2
Nadležni sud: Trgovački sud u Pazinu MBS: 130082469
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.


OIB: 18261462822
IBAN: HR 6523600001102687343
SWIFT: ZABAHR2X, Zagrebačka banka Zagreb d.d.


Osnivači, članovi društva: Darija Čelić Trajčeski
Nadležno nadzorno tijelo: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
Voditelj poslova: Darija Čelić Trajčeski.
Voditelj za zaštitu osobnih podataka: Travel Atico d.o.o.

Upute o načinu podnošenja prigovora: Obavještavamo cijenjene korisnike usluga da svoje prigovore mogu podnijeti putem e-maila: info@travelatico.com ili poštom na adresu Travel Atico, Negrijeva 39, 52100 Pula, najkasnije 8 dana nakon izvršene usluge. Odgovor na zaprimljeni prigovor, Agencija će ispostaviti u roku 14 dana od primitka istoga.

©2021 - CROATIA & BEYOND.
All rights reserved.
Website by NeoLab.